Aplikace Flight Pad

Aplikace pro iPad sloužící jako čtečka výukových materiálů, informačních buletinů, předletové přípravy, informací o letištích. Do aplikace je možné také nahrávat vlastní dokumenty.

Stažení a instalace aplikace

Postup instalace aplikace:

 1. Otevřte ve webovém prohlížeči na vašem iPadu tuto stránku.
 2. Klikněte na odkaz instalace aplikace  v prohlížeči na vašem iPadu.
 3. Instalace se poté automaticky provede.
 4. Pro použití aplikace je nutná registrace. Pokud nemáte vytvořený účet, registrujte se zde, nebo požádejte o registraci pracovníky Flying Academy. Registrace je nutná pro synchronizaci dokumentů mezi serverem a aplikací. Údaje používáme pouze pro interní potřeby Flying Academy a neposkytujeme je žádnému dalšímu subjektu.
 5. Po ukončení instalace aplikaci spusťe a přihlašte se pomocí vašeho uživatelského jména a hesla.
 6. Návod na používání aplikace naleznete níže.

 

Návod na použití aplikace Flight Pad

Přihlášení do aplikace

Po spuštění aplikace tapněte na tlačítko Login - otevře se přihlašovací formulář do kterého zadejte své uživatelské jméno, heslo a tapněte na tlačítko Login v přihlašovacím okně.

Pro první přihlášení do aplikace je nutné být připojen k síti internet.

Obr.: Přihlášení do aplikace - přihlašovací formulář.

Úvodní obrazovka

Po úspěšném přihlášení se zobrazí úvodní obrazovka.

Po prvním přihlášení je nutné načíst seznam adresářů a dokumentů. K tomu slouží ikona v pravém dolním rohu ve tvaru kulaté šipky. Po zmáčknutí této ikony dojde k načtení seznamu adresářů a souborů do aplikace.

Ikona Library slouží k procházení adresářové struktury s dokumenty, které Vám byly zpřístupněny.

Vedle ikony Library mouhou být zobrazeny dokumenty, které jste si označili jako oblíbené.

Tlačítko se jménem přihlášeného uživatele slouží k odhlášení z aplikace.

Odr.: Úvodní obrazovka aplikace

Procházení adresářové struktury a seznamu souborů

Tapněte na ikou Library - zobrazí se Vám seznam adresářu a souborů.

Pro otevření adresáře tapněte jednou na ikonu adresáře - zobrazí se obsah adresáře.

Každý adresář může obsahovat soubory, nebo další adresáře.

Pro návrat do nadřazeného adresáře proveďte posun prstem po obrazovce z leva do prava.

Obr.: Procházení adresářů, seznam souborů.

Stažení souboru

Pro stažení dokumentu do aplikace tapněte na ikonu dokumentu. Pokud byl již soubor stažen, tak se dokument otevře. Pokud ne, zobrazí se okno s popisem dokumentu. Pro stažení dokumentu do aplikace klepněte na tlačítko Download.

Obr.: Stažení dokumentu

Hromadné stažení dokumentů

Pro hromadné stažení dokumentů do aplikace klepněte dvakrát na ikonu adresáře, který obsahuje požadované dokumenty - zobrazí se okno se seznamem dokumentů ke stažení. Dokumenty, které chcete stáhnout zaškrtněte a klepněte na tlačítko Download.

Obr.: Hromadné stažení dokumentů.

Otevření a čtení dokumentu

Pro otevření dokumentu klepněte na ikonu požadovaného dokumentu - dokument se otevře. Doument který chcete číst musí být nejprve stažen do aplikace.

Operace s otevřeným dokumentem

Otáčení stránek. Klepněte na pravý okraj dokumentu pro zobrazení následující stránky. Klepnutím na levý okraj dokumentu zobrazíte předcházející stránku  Otočení stránký můžete také provést tažením prstu z leva do prava, nebo z prava do leva.

Zvětšení, zmenšení. Zvětšení, nebo zmenšení dokumentu proveďte roztažením, nebo stažením dvou prostů na otevřeném dokumetu.

Obr.: Čtení dokumentu

Nahrání vlastních dokumentů

Každý uživatel má možnost nahrát si vlastní PDF dokumenty do čtečky.

Stačí odeslat e-mail s přílohou, ve které je požadovaný PDF dokument na adresu reader@flyingacademy.com.

E-mail musí být odeslán z e-mailové adresy, kterou jste zadali při registraci Vašeho účtu.
E-maily, odeslané z jiné e-mailové adresy budou smazány.

Po odeslání e-mailu je nutné počkat cca 5 minut. Potom se přihlašte do aplikace a proveďte synchronizaci dat. Ve vaší osobní složce se poté objeví váš dokument.

Osobní složka je adresář v aplikaci, který je pojmenován vaším jménem a příjmením.

Shrnutí:

 1. vytvořit e-mail v jehož příloze je PDF dokument který chcete nahrát do aplikace
 2. e-mail odešlete na adresu reader@flyingacademy.com
 3. počkejte cca 5 minut
 4. v aplikaci proveďte synchronizaci dat
 5. ve vaší osobní složce máte nyní k dispozici požadovaný dokument