Blog

Oct 9, 2015

Jak rozpoznat spirálu od vývrtky?


Vývrtka a spirála jsou dva zdánlivě podobné letové stavy, kdy se letadlo otáčí kolem všech tří os v sestupné spirále k zemi, které vyžadují určitý postup pilota pro návrat do normální polohy letadla. Obě mohou nastat neúmyslně. Zejména při nedostatku výšky nad zemí mohou obě způsobit katastrofu. Mnoho pilotů však nemá jasno v tom, čím se vzájemně odlišují, a jak si s případnou situací poradit.

Vývrtka je stav, který nastává v případě asymetrického odtržení proudnic na křídlech letadla během pádu, neúmyslně tedy hrozí zejména při letu na malých rychlostech – vzlet, přistání, vysazení motoru, špatně koordinovaná zatáčka, atd. Zpravidla má velkou roli rozptýlení pozornosti pilota jiným problémem.

Bohužel dnes v základním výcviku většina letadel neumožňuje vývrtku cvičit. Proto je potřeba klást velký důraz na nácvik zábrany vývrtky, tedy především na rozpoznání blížící se vývrtky a včasného zásahu do řízení tak, aby vývrtka nenastala. Ztráta výšky letadla s každou otočkou je velmi značná a z malé výšky vývrtku v podstatě vybrat nelze. Vývrtku lze charakterizovat ztrátou kontroly nad letadlem, letadlo v ustálené vývrtce setrvá, až dokud pilot neprovede postup vybrání, nebo do nárazu do země.

Spirála je klesavá zatáčka, kterou lze záměrně provádět při konstantní rychlosti, náklonu i rychlosti klesání. Nebezpečný stav ale nastává, pokud se pilotovi řízení vymkne kontrole a nastává spirála neustálená. To znamená, že rychlost se zvyšuje a hrozí překročení pevnostních limitů letadla, případně zvyšující se náklon přivede letadlo do nezvyklé polohy (na záda, střemhlavý let).

Typicky se pilot dostává do spirály při nesprávné pilotáži v ostré zatáčce – pokud příď letadla poklesne pod horizont, a pilot se pokusí ji vrátit zpátky pouze přitáhnutím výškovky, tak místo toho zvýší rychlost zatáčení a letadlo se dostane do spirály. Příď letadla dál bude opisovat spirálu pod horizontem, rychlost se začne (velmi rychle) zvyšovat, a spolu s ní i násobek zatížení.

Druhý typický případ spirály je při ztrátě viditelnosti země v oblačnosti. Většina letadel je, co se týče příčné stability, neutrální až mírně nestabilní, proto pokud pilot pustí řízení, přejdou do spirály samovolně. Tento přechod je ze začátku velmi pomalý a snadno zvládnutelný. Pokud ale pilot nemá referenci vůči zemi, často neúmyslnými zásahy do řízení způsobí rychlý přechod do spirály. Letadlo je ale ve spirále plně aerodynamicky ovladatelné, pouze se zvyšující se rychlostí rostou síly v řízení.

 

Hlavní rozdíly mezi spirálou a vývrtkou:

                  

Rychlost

Spirála - Zvyšuje se, hrozí překročení maximální rychlosti

Vývrtka - Pádová 

 

Aerodynamický hluk

Spirála - Roste (významný indikátor)

Vývrtka - Nevýznamný

 

Klonění

Spirála - Pozvolné, řiditelné křidélky

Vývrtka - Rychlé otáčení, neřiditelné

 

Otáčky motoru

Spirála - U pevné vrtule rostou spolu s rychlostí, roste hluk

Vývrtka - Vyšší výkon motoru zplošťuje vývrtku, velmi nebezpečné

 

Síly v řízení

Spirála - Významně rostou spolu s rychlostí

Vývrtka - Může nastat aerodynamický zámek

 

Násobek zatížení

Spirála - Roste spolu s rychlostí, hrozí překročení limitního násobku

Vývrtka - Konstantní způsobený odstředivou silou otáčení

 

Trajektorie letu

Spirála - Utahující se spirála

Vývrtka - Spirála s konstantním poloměrem

 

Zábrana

Spirála - Snížit úhel klonění

Vývrtka - Snížit úhel náběhu, zabránit zatáčení

 

Vybírání (obecně)

Spirála

1. Stáhnout výkon na volnoběh

2. Koordinovaným zásahem řízení srovnat křídla do horizontu

3. Opatrně vybrat střemhlavý let (pozor na maximální násobek zatížení)

 

Vývrtka

1. Stáhnout výkon na volnoběh

2. Srovnat křidélka do neutrálu

3. Plně vyšlápnout směrovku proti směru otáčení

4. Potlačit výškovku (podle typu, alespoň do neutrálu)

5. Po zastavení rotace srovnat směrovku (jinak hrozí opačná vývrtka)

6. Vybrat střemhlavý let (pozor na maximální násobek zatížení a rychlost)

 


Vždy je potřeba znát konkrétní postup popsaný v letadlové příručce daného typu.

 

Zdroj: Letecká škola Flying Academy, instruktor Ondřej Hruška