Novinky

Jan 4, 2017

Flying Academy pořádá udržovací seminář FI, IRI v Brně


Letecká škola Flying Academy pořádá udržovací seminář letového instruktora (FI) a instruktora přístrojové kvalifikace (IRI) nutný pro prodloužení těchto kvalifikací. Seminář je dvoudenní a bude se konat 25. a 26. února od 9 do 16 hodin v prostorách letecké školy v Brně - Tuřanech. Poplatek za seminář činí 4000 Kč plus DPH.

 

Obsah udržovacího semináře FI a IRI

V Udržovacím semináři budou probírány: Stávající a nové předpisy, výuka a sebevzdělávání, techniky výuky, role instruktora, bezpečnost v letectví, prevence incidentů a nehod, letecké umění, právní aspekty a postupy vymáhání, dovednost v navigaci, výuka létání podle přístrojů. Podrobnější program bude stanoven před zahájením kurzu.

Po ukončení semináře vám bude kurz zapsán do logbooku. Seminář je v souladu s předpisem AMC 1 FCL.940.FI(a)(2)FI a mohou se ho účastnit i instruktoři z jiných leteckých škol.

 

Pro prodloužení platnosti kvalifikace FI a IRI je nezbytné splnit dvě z následujících tří podmínek dle FCL.940.FI:

 - v případě osvědčení FI(A) a (H) alespoň 50 hodin letového výcviku v příslušné kategorii letadla jako instruktor FI, TRI, CRI, IRI, MI nebo jako examinátor v době platnosti osvědčení. Pokud mají být prodloužena práva k poskytování výcviku pro získání přístrojové kvalifikace, musí deset z těchto hodin tvořit letový výcvik pro získání přístrojové kvalifikace a musí být absolvovány během dvanácti měsíců před skončením platnosti osvědčení FI.

- navštěvovat v době platnosti osvědčení FI udržovací seminář pro instruktory.

- projít do dvanácti měsíců před skončením lhůty platnosti osvědčení FI hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935.

  

Obnova

 Jestliže platnost osvědčení FI skončí, musí žadatel ve lhůtě dvanácti měsíců před jeho obnovou:

 - navštěvovat udržovací seminář pro instruktory.

- projít hodnocením odborné způsobilosti v souladu s článkem FCL.935.

 

Pro více informací a přihlášení na školení kontaktujte prosím na telefonním čísle 800 884 888 nebo emailem na pilot@FlyingAcademy.cz.

Rychlý kontakt

Tel. ČR: (+420) 2 2888 2444

Tel. Miami, FL, USA: +1 (305) 255-8753

E-mail: fly@flyingacademy.com

Kalendář kurzů

ATPL 650 theory course
29.01.18Brnovíce informací
ATPL Integrated course
05.03.18Brnovíce informací
07.05.18Brnovíce informací
02.07.18Brnovíce informací
03.09.18Brnovíce informací
05.11.18Brnovíce informací
ATPL teorie - Obecná Navigace 1
20.01.18Prahavíce informací
Zkouška z ICAO angličtiny
03.02.18Brnovíce informací
14.02.18Praguevíce informací
03.03.18Brnovíce informací
14.03.18Praguevíce informací
07.04.18Brnovíce informací
18.04.18Praguevíce informací
05.05.18Brnovíce informací
16.05.18Praguevíce informací
Zkouška z IR angličtiny
termíny jsou k dispozici na vyžádání více informací

Jazykové verze

Desktopová verze