Blog

Oct 16, 2012

Jak správně zvolit leteckou školu


Po celém světě a hlavně v Evropě je velké množství leteckých škol, které často nabízejí velmi rozdílné ceny za pilotní výcvik. Než se rozhodnete zahájit pilotní výcvik, ujistěte se, jaký typ licence je pro Vás vhodný (JAA, EASA, FAA nebo ICAO). Většina licencí je totiž limitována svou platností v různých částech světa.

Pokud je pro Vás cena nejdůležitějším měřítkem při výběru školy, je vždy důležité se ujistit, že nižší cena opravdu zahrnuje všechny náklady spojené s pilotním výcvikem. V současné době bohužel existuje velké množství škol, které využívají neznalostí leteckého prostředí budoucích zájemců o pilotní výcvik.

 

Je velmi důležité mít plně pod kontrolou veškeré náklady v rámci pilotního výcviku, aby byl zajištěn naprostý přehled o výdajích, které investujete do svého vzdělání. Letecká škola Flying Academy například poskytuje všem svým studentům bezplatně nástroj „MyFBO“, který nabízí přehled o všech provedených transakcích spojených s výcvikem.  Ač by se to nemuselo zdát, zúčtování každé letové hodiny je velmi podrobné. Zahrnuje pronájem letadla, čas instruktora, přistávací poplatky na jednotlivých letištích a komunikační poplatky na jednotlivých letištích. Dokonce už během základního PPL(A) výcviku je možné nasbírat několik stovek účetních záznamů, a proto je velmi důležité mít nějaký kontrolní nástroj pro kontrolu plateb a výdajů.

Mezi další doporučení také patří komunikace se studenty letecké školy, od kterých se přímo můžete dozvědět, jak vše reálně při výcviku v dané škole funguje. Předem také musíme říct, že neexistuje něco jako ideální letecká škola, vždy nalezneme nějaké silné nebo slabé stránky.

Těm, kteří zatím nemají zkušenosti s letectvím, doporučujeme najít takovou leteckou školu, která provede studenta celým pilotním výcvikem a nabídne možnost konzultací nejen před zahájením výcviku, ale následně i v jeho průběhu. Zejména ti, kteří se rozhodli zahájit výcvik bez předchozích znalostí a plánují dále pokračovat přes CPL(A) až k ATPL(A), by měli tuto možnost zvážit.

Z úst studentů, kteří přišli do Flying Academy po špatných zkušenostech z jiné letecké školy, ať již české nebo zahraniční, vždy nakonec zazní nejdůležitější doporučení, že nejlevnější nabídka rozhodně neznamená nejlepší.