CPL(A) - Obchodní pilot

Kurz obchodního pilota je kvalifikace, která umožňuje vykonávat lety za úplatu. Je tedy určená jak pro budoucí piloty obchodní dopravy, tak i pro piloty, kteří občas letí například fotolet v aeroklubu.

Vstupní požadavky kurzu:

 • Minimální věk 18 let
 • 1. třída zdravotní způsobilosti
 • Být držitel alespoň průkazu soukromého pilota PPL(A) , kandidát musí mít nalétáno minimálně 150 hodin
 • Dostatečná úroveň znalosti z matematiky a fyziky
 • Znalost anglického jazyka - FTO ústní a písemný test

Práva:

 • vykonávat všechna práva držitele PPL (A)
 • působit jako druhý pilot (první důstojník) v obchodní letecké dopravě
 • působit jako velící pilot nebo druhý pilot kteréhokoliv letounu zabývajícího se jinou činností než v obchodní letecké dopravě
 • působit jako velící pilot v obchodní letecké dopravě jakéhokoli jednopilotního letounu

Pozemní výcvik

Žadatel musí projít pozemní přípravou:

 • Letecký zákon a postupy ATC
 • Draky a systémy, elektroinstalace, pohonná jednotka, nouzové systémy
 • Přístroje
 • Hmotnost a vyvážení
 • Výkonnost letounu
 • Plánování a monitorování letu
 • Lidská výkonnost a omezení
 • Meteorologie
 • Obecná navigace
 • Radionavigace
 • Provozní postupy
 • Zásady letu

Letový výcvik

Osnova výcviku CPL pro držitele kvalifikace PPL je celkem 25hod. Dále pro majitele kvalifikace IR je úleva 10hod z výcviku CPL. Pokud jste tedy majitelem kvalifikace IR, bude pro Vás platit osnova výcviku v celkové době 15hod.

Podmínky pro schválení k závěrečné zkoušce:

Na konci výcviku musí student mít minimálně 200 celkových letových hodin (včetně náletu PPL(A)).

 • 100 hodin jako velící pilot
 • 20 hodin VFR navigačních letů ve funkci velícího pilota, včetně navigačního letu o celkové vzdálenosti alespoň 540 km (300 NM), s přistáním na dvou odlišných letištích a plným zastavením, jiných než letiště odletu
 • 10 hodin letů podle přístrojů
 • 5 hodin nočního létání, včetně jednoho navigačního letu a 5 sólových vzletů a 5 přistání
 • 5 hodin na komplexním letounu

Teoretická zkouška

Žadatel musí prokázat úroveň znalostí odpovídajícím právům držitele CPL (A), v souladu s požadavky Part-FCL.

Praktická zkouška

Praktickou zkoušku dovedností v letounu se zkoušejícím lze složit po úspěšném absolvování písemných testů na UCL. Přezkušující praktické zkoušky je examinátor pověřený UCL.

Žadatel musí prokázat schopnosti:

 • Ovládat letoun v rámci jeho omezení
 • Provádět všechny manévry tak hladce a přesně, jak vyžaduje EASA
 • Dobrý úsudek a letecké umění
 • Uplatňovat letecké znalosti
 • Nepřetržitě řídit letoun

Zeptejte se nás

Náš zkušený personál je připraven pomoci s jakýmikoliv otázkami ohledně vašeho výcviku.

Odpovídáme 24/7!

Zákaznická podpora po telefonuZavolejte nám

Můžete nás také kdykoliv kontaktovat telefonicky. Rádi odpovíme všechny Vaše dotazy.

Česká Republika: +420 228 882 444

Zavolejte nám zdarma: 800 884 888

Miami, FL, USA: +1(305)255-8753

Cena kurzu pro držitele doložky IR

DescriptionQuantityUnit price CZKTotal CZK
Cessna 152102 89028 900
Piper Arrow55 50027 500
Instruktor1590013 500
Total CZK69 900

Cena neobsahuje DPH (+ 21 %)

V ceně kurzu je zahrnuto:

 • Všechny výcvikové manuály
 • Přístup do databáze otázek EASA
 • Instruktora pro teoretickou a praktickou přípravu
 • Teoretická příprava
 • Výcvikové příručky
 • Pronájem letadel

Cena kurzu Kurz pro piloty bez doložky IR

DescriptionQuantityUnit price CZKTotal CZK
Cessna 152102 89028 900
Cessna 172103 29032 900
Piper Arrow55 50027 500
Instruktor2590022 500
Total CZK111 800

Cena neobsahuje DPH (+ 21 %)

V ceně kurzu je zahrnuto:

 • Všechny výcvikové manuály
 • Přístup do databáze otázek EASA
 • Instruktora pro teoretickou a praktickou přípravu
 • Teoretická příprava
 • Výcvikové příručky
 • Pronájem letadel

CPL (H) – obchodní pilot vrtulníku

Průkaz způsobilosti obchodního pilota vrtulníku umožňuje pilotovat komerční lety za úplatu a stát se tak profesionálním pilotem.

Požadavky

 • Držitel licence PPL(H)
 • Věk minimálně 18 let
 • I. třída zdravotní způsobilosti dle Part - FCL
 • Kandidát musí mít nalétáno minimálně 155 hodin, včetně 50 hodin PIC a 10 hodin přeletů
 • Držitel PPL(A) musí mít minimální 135 hodin a držitel CPL(A) 105 hodin náletu na vrtulnících
 • Žadatel musí absolvovat výcvik pro lety v noci (night rating - doložka pro lety v noci)
 • Průkaz všeobecného radiofonisty

Průběh kurzu

Teoretický výcvik

Je stanoven na 185 hodin a předpokládá aktivní samostudium, případně může být součástí teoretického kurzu ATPL v rozsahu 650 hodin. Pro držitele kvalifikace IR je teoretická příprava ATPL zkrácená, v rozsahu 450 hodin

Praktický výcvik

Pro získání pilotní licence vrtulníku CPL(H) je předepsáno 35 hodin včetně 5 hodin nočního výcviku. Výcvik probíhá na vrtulnících Robinson R22 a Robinson R44.

Práva držitele CPL(H)

 • Vykonávat všechna práva držitele CPL.
 • Vykonávat funkci velícího pilota nebo druhého pilota kteréhokoliv vrtulníku.
 • Vykonávat funkci druhého pilota vrtulníku v obchodní letecké dopravě.
 • Vykonávat funkci velitele vrtulníku certifikovaného pro jedno-pilotní provoz v obchodní letecké dopravě.

Délka kurzu

Pilotní licenci CPL(H) lze získat již za dobu kratší než jeden měsíc, např. ve dvou blocích po 12ti dnech,
v závislosti na Vašich časových možnostech pro praktický výcvik.

Ukončení kurzu a získání licence

Teoretické zkoušky se skládají formou testu na Úřadu pro civilní letectví, mohou se skládat v průběhu praktického výcviku. Praktickou část může student vykonat až po úspěšném složení teoretických zkoušek. Před zkouškou dovednosti musí mít student nalétáno minimálně 200 hodin, z toho 100 hodin jako velící pilot, zahrnujících 20 hodin přeletů ve funkci velícího pilota a musí být držitelem kvalifikace pro lety v noci NIGHT.

Praktickou část přezkušuje zkušební inspektor Úřadu pro civilní letectví. Zkouška se skládá z techniky pilotáže a navigačního letu na letiště Praha Ruzyně.

Cena pilotního výcviku pro získání licence CPL(H)

DescriptionQuantityUnit price CZKTotal CZK
Cessna 152102 89028 900
Piper Arrow55 50027 500
Instruktor1590013 500
Total CZK69 900

Cena výcviku zahrnuje:

 • Všechny výcvikové manuály
 • Přístup na zkušební portál EASA
 • Instruktorské hodiny
 • Teoretická výuka
 • Pronájem Robinson R22 (včetně paliva)

Samozřejmě nabízíme podrobné informace a kurzy šité na míru, neváhejte se na nás obrátit.